Obchodné podmienky

 

1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti goodie s.r.o., so sídlom v Košiciach, Južná trieda 4B, IČO 51845741, prevádzkujúcej internetový obchod goodiefoodie, upravujú  vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na  internetovej adrese www.goodiefoodie.sk.

2.      UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Na internetovej stránke www.goodiefoodie.sk sa v sekcii „E-shop“ nachádza zoznam tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom internetu. V popise ku každému tovaru sa nachádza jeho zloženie, nutričné hodnoty a cena, ktorá je uvádzaná aj s DPH. Týmto ustanovením však nie je obmedzená možnosť dohody na individuálnej cene pre konkrétneho zákazníka.
Na internetovej stránke sa nachádzajú aj informácie o nákladoch spojených s balením a odoslaním tovaru zákazníkovi. Tieto platia iba v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenu za doručenie balíka v závislosti na zmenách poštovného poskytovaného.
Na vytvorenie objednávky nie je v súčasnosti potrebná registrácia kupujúceho. Kupujúci si vyberá tovar, o ktorý má záujem, zadaním počtu do príslušného okienka a kliknutím na tlačidlo „Košík“. V hornej časti obrazovky sa nachádza priebežná informácia o množstve a cene tovaru, ktorý sa v košíku nachádza. Po náhľade na košík sa zobrazia bližšie informácie o názve objednaného tovaru, jeho cene a celkovej cene všetkého tovaru v košíku.

3.      DOPRAVA A PLATBA
Pri ukončení objednávky zadáva kupujúci spôsob dopravy a platby. Cena za dopravu sa stanovuje podľa váhy objednaného tovaru a spôsobu doručenia (doručenie kuriérom na nasledujúci pracovný deň od podania zásielky do vlastných rúk alebo zásielkovňa na Vami určenú prevádzku). Pri platbe na dobierku si predávajúci účtuje cenu stanovenú prepravcom.
Pred konečným zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť všetky informácie prekontrolovať a meniť. Objednávku zašle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Predávajúci v čo najkratšom čase po obdržaní objednávky potvrdí kupujúcemu na ním udanú mailovú adresu, že objednaný tovar je na sklade a pripravený na odoslanie.
Predávajúci si vyhradzuje právo oznámiť kupujúcemu, že objednaný tovar sa momentálne na sklade nenachádza a jeho objednávka nebude kompletná. V tom prípade má kupujúci právo odstúpiť od celej objednávky.
Predávajúci potvrdí kupujúcemu, že ním objednaný tovar je pripravený na odoslanie, zaslaním potvrdenia o objednávke na mailovú adresu kupujúceho a tým je objednávka považovaná za záväznú a  medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zmluvný vzťah.

Spôsob platby
V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob platby bankový prevod, budú mu prostredníctvom mailovej adresy, ktorú zadal pri objednávke, zaslané potrebné informácie vo forme preddavkovej faktúry. Kupujúci je povinný uhradzovať zmluvnú sumu spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý bude uvedený na faktúre. Po pripísaní zmluvnej sumy na bankový účet predávajúceho bude tovar bezodkladne odoslaný na adresu kupujúceho a prostredníctvom mailovej adresy mu bude doručená potvrdzujúca faktúra o vykonanej platbe.
V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob platby na dobierku, bude mu k celkovej sume za objednávku zaúčtovaný aj manipulačný poplatok za dobierku 1€. Výslednú sumu za objednávku uhradí kupujúci až po dodaní tovaru kuriérovi.
Platba v hotovosti iba pri doručení v rámci Košíc.
Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, ktorý podstatným spôsobom porušil obchodné podmienky.

4.      ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Odstúpenie, resp. zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné v prípade, ak:
– po zaslaní objednávky predávajúcemu dostane prostredníctvom mailovej adresy informáciu o tom, že jeho objednávka nebude kompletne vybavená (tovar nie je na sklade).
– doručený tovar sa nezhoduje s objednaným tovarom, resp. je preukázateľne poškodený, alebo po záručnej dobe. V tom prípade je kupujúci povinný okamžite zaslať tovar na adresu predávajúceho a informovať ho prostredníctvom mailu o vzniknutej situácii. Ďalšie kroky spadajú pod Reklamačný poriadok spoločnosti goodie s.r.o., uvedenom na stránke www.goodiefoodie.sk.

5.      DOPRAVA
Spôsob dopravy si kupujúci vyberá pri zadávaní objednávky tovaru. Má možnosť výberu z 3 možností:
– preprava kuriérom
– zásielkovňa (doručenie na Vami vybranú prevádzku)
– doručenie v rámci mesta Košíc (doručenie v deň objednávky po telefonickej dohode)
V prípade, že kupujúci nepreberie zásielku a táto bude opakovane doručovaná, predávajúci je oprávnený požadovať za každé nové opakované doručenie 3€. V prípade zmeny doručovacej adresy pri konečnom doručení zásielky je predávajúci oprávnený požadovať cenu 3€.
Pri prevzatí zásielky od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či je balík neporušený a v prípade akýchkoľvek závad (roztrhaný obal, viditeľne neoprávnené vniknutie do zásielky) nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a teda neskoršia reklamácia, týkajúca sa porušenia obalu zásielky, nebude uznaná.